Datormallar och datorstöd.

Åter!


Vi tar, i samarbete med dig, fram lämpliga mallar att använda i din dator. De levereras, om möjlitg, på plats där vi också hjälper till att anpassa din dator efter dina behov.

Mallar kan göras för brev, fakturering, beställningar, register, redovisningar, kvitton, uträkningar m.m. De program vi använder är Word, Excel, PowerPoint, Works m.fl.

Exempel på brevmall:

brevhuvu.jpg (18315 bytes)

 

Exempel på fakturamall:

Åter!